POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bullitt Mobile Limited projektuje, produkuje i sprzedaje urządzenia przenośne na licencji globalnych marek. Bullitt Mobile Limited i nasze podmioty zależne („Bullitt”) wiemy, jak ważna jest prywatność dla naszych klientów i użytkowników końcowych, dlatego dokładamy wszelkich starań, by wyraźnie określić, jak gromadzimy, przechowujemy i udostępniamy Twoje dane innym podmiotom, gdy korzystasz z witryny Landroverexplore.com („Witryna”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak Bullitt chroni i wykorzystuje informacje, które udostępniasz nam korzystając z Witryny. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do witryn i urządzeń Bullitt. Należy się dokładnie zapoznać z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony i korzystasz z naszych usług, wyrażasz zgodę na opisane w niej praktyki.

Wprowadzenie

Gromadzimy i wykorzystujemy określone informacje o użytkownikach w celu dostarczania produktów i świadczenia usług oraz zapewnienia określonych funkcji Witryny. Ponadto gromadzimy informacje, aby poznać schematy korzystania z naszej Witryny oraz prezentować aktualne, rzetelne i przydatne informacje.

 

Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu aktualizowana. Najnowsza wersja jest zawsze publikowana na tej stronie.

 

Niniejsza Polityka została zaktualizowana w dniu maja 2018 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do niniejszej Polityki pisz na adres dpo@bullitt-group.com lub: Data Protection Officer, Bullitt Mobile Limited, One Valpy, Valpy Street. Reading RG1 1AR.

 

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI WYJAŚNIA:

* Jakie informacje gromadzimy

* Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

* Podstawy prawne przetwarzania Twoich informacji

* Pliki cookie i jak ich używamy

* Komu udostępniamy Twoje informacje

* Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

* Jak długo przechowujemy informacje

* Twoje prawa w odniesieniu do Twoich informacji

* Kiedy ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności

* Zasady zachowania zgodności z przepisami i współpracy z regulatorami

*Łącza z naszych witryn

 1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY

Możemy gromadzić informacje w celu świadczenia lepszych usług wszystkim klientom i użytkownikom końcowym. Możemy zbierać następujące informacje:

 • Twoje imię, nazwisko i stanowisko
 • Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail
 • Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • Informacje o korzystaniu z Internetu
 • Informacje odpowiadające zapytaniom klienta
 • Informacje dotyczące ankiet i ofert specjalnych
 • Informacje o korzystaniu z poczty e-mail
 • Informacje o zapytaniach klientów
 • Dane zamówień w sklepie internetowym (na rynkach, na których prowadzimy sklepy internetowe)

Informacje zbieramy z wykorzystaniem następujących metod:

Informacje, które nam przekazujesz: Niektóre usługi umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przekazywanie informacji. Na przykład szereg naszych usług pozwala klientom tworzyć konta i profile. W związku z tymi usługami możemy poprosić Cię o podanie konkretnych informacji o sobie w celu założenia konta lub skonfigurowania profilu.

Informacje, które otrzymujemy poprzez korzystanie przez Ciebie z naszych usług: Oprócz informacji, które nam podajesz, możemy gromadzić także dane o ty, z jakich usług korzystasz i, jak z nich korzystasz. Te informacje mogą być zbierane automatycznie za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu lub w inny sposób. Informacje te obejmują:

Informacje o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje charakterystyczne dla danego urządzenia (np. model osprzętu, podzespołów, wersja systemu operacyjnego, niepowtarzalne identyfikatory urządzenia, a także informacje dotyczące sieci komórkowej, takie jak numer IMEI, adres IP).

Dane dziennika: Gdy korzystasz z naszych usług lub wyświetlasz nasze materiały, możemy zbierać i przechowywać określone informacje w dziennikach serwera. Do informacji tych należą: dane o korzystaniu przez ciebie z naszych usług, np. o Twoich zapytaniach w wyszukiwarce, a także informacje przechowywane w plikach cookie.

Informacje o lokalizacji: Gdy korzystasz z naszych usług, możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać zanonimizowane informacje o lokalizacji Twojego urządzenia. Dane te mogą być gromadzone przy użyciu różnych technologii do określania lokalizacji, w tym adresu IP, GPS i innych czujników, które mogą na przykład dostarczać nam informacje o pobliskich urządzeniach, punktach dostępowych Wi-Fi i nadajnikach sieci komórkowej.

Niepowtarzalne numery aplikacji: Niektóre usługi posiadają niepowtarzalne numery aplikacji. Te numery wraz z informacjami o Twojej instalacji (np. typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) mogą być wysyłane do serwera, gdy instalujesz lub odinstalowujesz daną usługę, albo, kiedy ta usługa okresowo kontaktuje się z naszymi serwerami, np. w celu pobrania automatycznych aktualizacji.

Pamięć lokalna: Dane mogą być gromadzone i przechowywane w Twoim urządzeniu (dotyczy to też danych osobowych) za pomocą mechanizmów, takich jak pamięć sieciowa przeglądarki (w tym HTML 5) i pamięć podręczna aplikacji.

Pliki cookie i podobne technologie: Używamy rozmaitych technologii do gromadzenia i przechowywania danych, gdy odwiedzasz naszą Witrynę i korzystasz z naszych usług. Możemy wówczas stosować pliki cookie i podobne technologie do zidentyfikowania Twojej przeglądarki lub urządzenia.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł: Możemy otrzymywać informacje o Tobie, gdy korzystasz z innych świadczonych przez nas usług. Ściśle współpracujemy z osobami trzecimi, takimi jak partnerzy biznesowi, usługodawcy w zakresie przetwarzania płatności i realizacji dostaw, agencje reklamowe, dostawcy wyszukiwarek, i możemy też otrzymywać informacje o Tobie od tych osób.

Informacje o koncie e-mail:  gdy subskrybujesz komunikację marketingową o najnowszych wiadomościach, ofertach i aktualizacjach, będziemy gromadzić i przechowywać informacje o Twojej zgodzie na treści reklamowe, Twoich preferencjach dotyczących poczty e-mail oraz korzystaniu z poczty e-mail, w tym statystyki otwarć i kliknięć.  Informacje o swoich preferencjach dotyczących poczty elektronicznej możesz zobaczyć w sekcji Moje preferencje w stopce każdej z wiadomości marketingowych od nas.

Dane zamówień w sklepie internetowym:  Twoja historia transakcji, w tym informacje o zakupach, wykorzystanych kuponach i wysyłce.  Więcej informacji na temat sklepu internetowego można znaleźć w Warunkach korzystania ze sklepu

Dane obsługi klienta:  historia zgłoszeń w dziale obsługi klienta, informacje o otwartych sprawach, informacje o urządzeniu i preferencjach dotyczących kontaktu.

Będziemy otrzymywać informacje pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnianie Twoich danych przez osoby trzecie.

 1. JAK WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE INFORMACJE

Gromadzenie tych danych pomaga nam w zrozumieniu, czego szukasz na naszych stronach, umożliwia nam udoskonalanie produktów i usług oraz dostosowywanie treści komunikacji marketingowej. Gromadzone informacje możemy wykorzystywać do różnych potrzeb.

INFORMACJE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ:

 • do zarejestrowania Ciebie lub Twojego urządzenia w usłudze;
 • do świadczenia usługi lub umożliwienia korzystania z żądanej funkcji, w tym do wypełnienia warunków umów zawartych między Bullitt a Tobą;
 • do wypełniania zobowiązań wynikających z umów między Bullitt a Tobą oraz do dostarczania Ci zamówionych informacji, produktów i usług;
 • do zapewniania Ci osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych przez nas osób trzecich informacji o usługach, które mogą Cię zainteresować;
 • do powiadamiania Cię o zmianach wprowadzanych w naszych usługach;
 • do prezentowania treści w naszej witrynie w sposób dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości Twojego komputera.

INFORMACJE, KTÓRE OTRZYMUJEMY POPRZEZ KORZYSTANIE PRZEZ CIEBIE Z NASZYCH USŁUG:

 • do prezentowania zindywidualizowanych treści i rekomendowania Ci materiałów w oparciu o Twoje przeszłe działania w naszych usługach;
 • do celów reklamowych, np. w celu prezentowania dostosowanych treści reklamowych i materiałów sponsorowanych oraz wysyłania Ci komunikacji marketingowej;
 • do analiz rynku, klientów, produktów i usług;
 • aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych usług i na tej podstawie udoskonalać nasze portfolio oraz opracowywać nowe rozwiązania;
 • do świadczenia usług w zakresie obsługi serwisowej dla Twojego urządzenia;
 • do wykrywania przestępstw i oszustw oraz zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem;
 • do monitorowania wyników firmy i prowadzenia wewnętrznej księgowości oraz statystyk;
 • do organizowania loterii, konkursów i promocji — zgodnie z obowiązującym prawem;
 • do administrowania Witryną oraz na potrzeby procesów wewnętrznych, takich jakich rozwiązywanie problemów, analiza danych, badania, prowadzenie statystyk i ankiet;
 • do prezentowania treści w naszej witrynie w sposób dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości Twojego komputera;
 • w celu umożliwienia Ci korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług;
 • do zapewnienia bezpieczeństwa w Witrynie;
 • do prezentowania sugestii i porad na temat naszych towarów i usług przeznaczonych dla Ciebie i innych użytkowników naszej Witryny;
 • do wypełnienia zobowiązań prawnych oraz do innych celów za Twoją zgodą.

Jeśli w Twojej przeglądarce nie zostało wybrane blokowanie plików cookie, nasza Witryna będzie ich używać za każdym razem, gdy ją odwiedzisz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie i sposobów, w jakie z nich korzystamy, przeczytaj nasze Zasady dotyczące plików cookie.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł:

Możemy łączyć te informacjami z danymi, które nam podajesz i które gromadzimy na Twój temat. Tych i powiązanych informacji możemy używać do celów opisanych powyżej.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich informacji

 

Zgodnie z RODO do najważniejszych podstaw prawnych przetwarzania Twoich informacji należą:

 1. a) Konieczność wypełnienia zobowiązań prawnych — podlegamy szeregowi regulacji, które mogą nakładać na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych. Ponadto możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich informacji właściwym organom kontrolnym lub wymiarowi sprawiedliwości;
 2. b) Niezbędność do realizacji uzasadnionych interesów — Bullitt lub osoby trzecie mogą przetwarzać Twoje dane w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów, o ile te uzasadnione interesy nie stoją w sprzeczności z Twoimi prawami i swobodami, w tym z prawem do ochrony Twoich danych. Nasze uzasadnione interesy obejmują odpowiadanie na zapytania i realizację wniosków zgłaszanych przez Ciebie lub osoby trzecie, realizację transakcji sprzedaży, optymalizowanie funkcjonalności Witryny i obsługi klienta, informowanie o naszych produktach i usługach oraz zapewnienie sprawnego i efektywnego działania naszych procesów;
 3. c) Zgoda — w niektórych sytuacjach możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na konkretny sposób przetwarzania Twoich danych.

 

 1. Pliki cookie i jak ich używamy

 

Czym są pliki cookie

Cookie to małe pliki danych wysyłane przez serwer Witryny do przeglądarki internetowej , pamięci procesora lub dysku twardego w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym i zapisywane w tym miejscu. Cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak dostosowywanie treści i funkcji witryny, ułatwienie nawigacji w witrynie, udoskonalanie działania stron oraz przechowywanie danych logowania i preferencji użytkowników.

Jak używamy plików cookie

Pliki cookie możemy wykorzystywać do:

 • analizowania ruchu w witrynie za pomocą narzędzi statystycznych. Zagregowane dane o użytkowaniu pomagają nam w udoskonalaniu Witryny, jej struktury, wyglądu, zawartości oraz funkcji.
 • Określania, czy jesteś zalogowany(-a) w naszej Witrynie.
 • Testowania zawartości witryny. Do zapewnienia użytkownikom spójnego środowiska w Witrynie.
 • Do przechowywania informacji o Twoich preferencjach. Dzięki temu Witryna może wyświetlać Ci trafniejsze informacje zoptymalizowane pod kątem Twoich potrzeb i zainteresowań.
 • To rozpoznawania Cię, gdy po raz kolejny wchodzisz na naszą Witrynę. Możemy prezentować Ci zoptymalizowane treści lub zapewnić wcześniej używane przez Ciebie funkcje.

Pliki cookie nie dają nam dostępu do Twojego komputera ani żadnych informacji o Tobie, których nie chcesz nam podawać.

Zarządzanie plikami cookie

W ustawieniach przeglądarki możesz określić sposób wykorzystywania plików cookie przez naszą Witrynę. Możesz ustawić akceptowanie wszystkich plików cookie, odrzucanie wszystkich plików cookie lub wyświetlanie powiadomienia, gdy plik cookie jest wysyłany. Jeśli nie chcesz, żeby nasza witryna przechowywała pliki cookie w Twoim komputerze lub urządzeniu , ustaw w przeglądarce odrzucanie wszystkich plików cookie. Menu przeglądarek różnią się, dlatego zalecamy skorzystanie z sekcji Pomoc używanego oprogramowania, by dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące polików cookie. System operacyjny w Twoim urządzeniu zawiera dodatkowe funkcje zarządzania plikami cookie.

Pamiętaj jednak, że niektóre usługi są zaprojektowane w taki sposób, aby używały plików cookie, i wyłączenie obsługi cookie może uniemożliwić korzystanie z danej usługi w części lub całości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o plikach cookie, których używamy, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie na stronie  https://landroverexplore.com/legal/cookie-policy/

 

 

 1. KOMU UJAWNIAMY TWOJE INFORMACJE

Nie ujawniamy bez Twojej zgody Twoich informacji osobom trzecim do ich prywatnych celów marketingowych lub biznesowych. Możemy jednak ujawniać Twoje dane osobom trzecim, takim jak:

Podmioty zależne i stowarzyszone: Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy Bullitt do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Partnerzy biznesowi i dostawcy usług: Możemy udostępniać Twoje dane zaufanym partnerom biznesowym i usługodawcom, w tym, operatorom sieci komórkowych. Osoby te mogą używać Twoich informacji do świadczenia Ci zamówionych usług oraz usług powiązanych z urządzeniem (takich jak aktualizacje wstępnie zainstalowanych aplikacji i innego oprogramowania). Na podstawie Twoich informacji możemy także prezentować Ci rekomendowane treści, reklamy i materiały promocyjne. Możemy również ujawniać Twoje informacje zaufanym partnerom świadczącym usługi nam lub w naszym imieniu. Do takich partnerów należą firmy współpracujące z nami w zakresie sprzedaży i dystrybucji, wystawiania rachunków lub wysyłania korespondencji. Podmioty te nie mogą wykorzystywać Twoich danych do celów innych niż świadczenie nam zamówionych usług.

Agencje i sieci reklamowe: Możemy udostępniać Twoje dane agencjom i sieciom reklamowym, które potrzebują tych informacji do selekcjonowania i prezentowania odpowiednich reklam Tobie i innym użytkownikom. Możemy także udostępniać Twoje dane firmom analitycznym i dostarczającym aparaty wyszukiwania współpracującym z nami w zakresie optymalizacji Witryny i udoskonalania jej oferty.

Inne osoby, jeśli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług: Możemy także ujawniać Twoje dane innym osobom w określonych sytuacjach:

w celu zachowania zgodności z prawem lub spełnienia wymogów procesu prawnego (jak nakaz przeszukania lub inny nakaz sądowy);
w celu zweryfikowania lub wyegzekwowania zgodności z zasadami naszych usług; i
w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Bullitt, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, partnerów biznesowych i klientów.

Inne osoby w związku z transakcjami korporacyjnymi: Możemy ujawnić Twoje dane osobie trzeciej w ramach fuzji lub transferu, jeśli kupimy lub sprzedamy zasoby lub w razie bankructwa.

Inne osoby — za Twoją zgodą lub na Twoje polecenie: Oprócz przypadków dopuszczalnego ujawniania danych opisanych w niniejszej Polityce prywatności możemy udostępniać informacje o Tobie osobom trzecim, gdy wyrazisz na to zgodę lub tego od nas zażądasz.

Twoje opcje wyboru: Podczas wypełniania formularza lub podawania nam informacji w witrynie zobaczysz jedno lub więcej pól wyboru, które umożliwiają:

 • Zasubskrybowanie naszej komunikacji marketingowej i otrzymywanie jej za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości SMS lub poczty tradycyjnej.
 • Zasubskrybowanie komunikacji marketingowej naszego partnera i otrzymywanie jej za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości SMS lub poczty tradycyjnej.
 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o naszych nowych produktach związanych z Twoim zapytaniem zgłoszonym w dziale obsługi klienta

Aby wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych do celów marketingowych, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Zaloguj się w Witrynie i zmień swoje ustawienia dotyczące subskrypcji.
 • Wyślij e-mail ze zgłoszeniem rezygnacji na adres support@landroverphones.com
 • Napisz na adres: Bullitt Mobile Limied, One Valpy, Valpy Street, Reading RG1 1AR
 • Zrezygnuj, klikając łącze Zrezygnuj z subskrypcji w stopce marketingowych wiadomości e-mail.
 • Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta i zgłoś chęć rezygnacji z subskrypcji

Nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że mamy Twoją zgodę lub wymaga tego od nas prawo.

Wszystkie Twoje dane osobowe, które przechowujemy i przetwarzamy, podlegają naszym zasadom ochrony danych, zgodnie z RODO.

 1. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Stosujemy rozsądne środki fizyczne i techniczne, aby chronić informacje, które gromadzimy w związku z usługami. Pamiętaj jednak, że pomimo stosowania rygorystycznych procedur ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nie ma możliwości całkowitego zabezpieczenia witryn, transmisji internetowych, systemów komputerowych ani połączeń bezprzewodowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Informacje uzyskiwane od Ciebie mogą być przesyłane do lokalizacji leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i tam przechowywane lub przetwarzane

Korzystając z naszych usług lub podając nam swoje dane, wyrażasz zgodę gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie Twoich informacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Bullitt dołoży wszelkich starań i podejmie rozsądne kroki, aby należycie zabezpieczyć twoje dane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności

DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo do zażądać informacji o Twoich Danych osobowych, które przechowujemy. W przypadku otrzymania wniosku o udzielenie takiej informacji odpowiemy w ciągu maksymalnie 14 dni od jego wpłynięcia. Wnioski o dostęp do dany należy przesyłać na adres: DPO, Bullitt Mobile Limited, One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Wielka Brytania.

Pomóż nam zapewnić, że posiadane przez nas informacje o Tobie, są rzetelne i aktualne. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek z informacji o Tobie posiadanych przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne, napisz na adres podany powyżej. Dołożymy wszelkich starań, by w rozsądnym terminie je poprawić.

ŁĄCZA I PRODUKTY OSÓB TRZECICH W NASZYCH USŁUGACH

Masz prawo nie zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingowe. Zazwyczaj informujemy (przed zebraniem danych) o zamiarze wykorzystywania informacji na potrzeby marketingowe przez nas lub osoby trzecie w naszym imieniu. Możesz skorzystać z prawa do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych, zaznaczając odpowiednie pola w formularzach, za pomocą których zbieramy Twoje dane, lub wycofać wcześniej wydaną zgodę, pisząc na adres (support@landroverexplore.com).

Nasze usługi mogą zawierać łącza do witryn i usług osób trzecich pozostających poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani prywatność informacji zbieranych przez takie usługi lub witryny. Zalecamy zachowania ostrożności i zapoznanie się polityką prywatności witryn lub usług zewnętrznych, z których zamierzasz korzystać. Możemy także udostępniać Ci określone produkty lub usługi (takie jak aplikacje na telefony komórkowe) opracowane przez osoby trzecie. Bullitt nie ponosi odpowiedzialności za takie zewnętrzne produkty i usługi. Niektóre treści, reklamy i funkcje naszych usług mogą być dostarczane przez osoby trzecie nie będące naszymi podmiotami stowarzyszonymi.

 1. Jak długo przechowujemy informacje

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak będą potrzebne do celów, do których zostały zebrane. Okres przechowywania danych zależy od ich rodzaju i celu, do jakiego zostały zgromadzone. W niektórych przypadkach usuwamy lub anonimizujemy dane; czasami musimy zachować ich część, np. Twój adres e-mail, w celu zachowania zgodności z wymogami RODO, innych przepisów lub na potrzeby wykrywania oszustw.

 

 1. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich informacji.

Przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Szczegółowe informacje o tych prawach i możliwościach ich wyegzekwowania zostały opisane poniżej. Do przetworzenia Twojego wniosku dotyczącego danych osobowych będziemy wymagali okazania dowodu tożsamości.

 1. a) Prawo do wglądu. Możesz w każdej chwili poprosić nas o przedstawienie kopii informacji, jakie o Tobie przechowujemy, a także o potwierdzenie ich natury i sposobu wykorzystywania. W uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez RODO możemy odmówić przedstawienia kopii informacji lub ich określonych elementów. Jeśli odmówimy zrealizowania Twojej prośby w całości lub części, otrzymasz pisemne uzasadnienie.
 2. b) Prawo do poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli posiadane przez nas informacje o Tobie są niedokładne, nieaktualne lub niepełne, masz prawo do ich skorygowania lub uzupełnienia. Aby skorygować dane, napisz na adres podany wyżej.
 3. c) Prawo do usunięcia. W określonych sytuacjach masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, np. kiedy informacje te nie są już potrzebne do celu, do którego zostały zebrane lub przetworzone, albo, kiedy posiadanie przez nas tych informacji zależy od Twojej zgody i nie mamy innych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
 4. d) Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych. W określonych sytuacjach masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, kontaktując się z nami pod adresami podanymi wyżej. Na przykład, jeśli przetwarzamy Twoje informacje z uzasadnionych powodów biznesowych, ale ustanie podstawa prawna do dalszego ich przetwarzania – nadrzędna względem Twoich praw i interesów. Możesz także nie zgodzić się na wykorzystywanie Twoich danych na potrzeby marketingowe.

Masz także prawo ograniczyć nasze prawa do wykorzystywania Twoich informacji, na przykład, kiedy zadasz pytanie o rzetelność Twoich danych, a my ją sprawdzamy.

 1. e) Prawo do przenoszenia danych. W niektórych sytuacjach masz prawo do zażądania informacji o wszystkich Twoich danych, które przechowujemy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Masz prawo zażądać przekazania tych danych bezpośrednio Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej.

To prawo dotyczy informacji, które:

 • otrzymaliśmy wcześniej od Ciebie; i
 • są przez nas przetwarzane z wykorzystaniem automatycznych narzędzi.

Przyjmujemy wszystkie takie zgłoszenia, ale nie możemy zagwarantować technicznej zgodności przekazanych przez nas informacji z systemem organizacyjnym osoby trzeciej. Ponadto nie możemy spełniać żądań dotyczących danych innych osób bez zgody tych osób.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, napisz na jeden z adresów podanych powyżej. Możesz skorzystać z tych praw bezpłatnie.

Większość z powyższych praw podlega ograniczeniom i wyłączeniom. Jeśli nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania, poinformujemy Cię o przyczynie.

 

 1. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług oferowanych przez firmę Bullitt i jej spółki zależne,  . Nasza Polityka prywatności nie dotyczy usług oferowanych przez inne firmy i osoby, w tym produktów lub witryn, które mogą być Ci wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Nasza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk przetwarzania informacji stosowanych w innych firmach i organizacjach, które reklamują nasze usługi i które mogą używać plików cookie, tagów pikseli i innych technologii służących do wyświetlania i oferowania trafnych reklam.

Aktualizacje Polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności może się od czasu do czasu zmieniać. Nie ograniczamy Twoich praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Opublikujemy wszelkie zmiany Polityki prywatności na tej stronie, a jeśli zmiany są znaczące, umieścimy wyraźną informację na ten temat (a w przypadku niektórych usług wyślemy Ci wiadomość e-mail informującą o zmianach w Polityce prywatności).  . Zaglądaj często tę stronę, aby sprawdzać, czy nie zostały wprowadzone aktualizacje lub zmiany w Polityce prywatności.

 1. ZASADY ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI I WSPÓŁPRACY Z REGULATORAMI

Regularnie sprawdzamy, czy postępujemy zgodnie z własną Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku innych zbiorów zasad. Gdy otrzymujemy oficjalne pisemne zażalenie, kontaktujemy się osobą, która je złożyła, i staramy się wyjaśnić sytuację. Współpracujemy z odpowiednimi regulatorami, w tym lokalnym urzędem ds. ochrony danych, w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów odnośnie do przesyłania danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio z użytkownikami.

Jeśli nie podoba Cię się treść niniejszej polityki prywatności lub to, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, masz prawo złożyć skargę w organie nadzorującym.

Organem nadzorującym odpowiedzialnym za zarządzanie tą polityką prywatności jest inspektor danych osobowych.

KONTAKT

Wszelkie pytania, uwagi i żądania dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy wysłać na adres (support@landroverexplore.com)