OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Poniższe warunki określają podstawowe zasady, jakim podlega użytkowanie niniejszej Witryny. Obejmują one warunki określone poniżej, a także następujące:

  1. Zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe (zob. Polityka prywatności)
  2. Jak używamy plików cookie, gdy używasz naszej Witryny (zob. Zasady dotyczące plików cookie)

WARUNKI OGÓLNE

Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków. Zasady korzystania z Witryny mogą się od czasu do czasu zmieniać i korzystając z Witryny po wprowadzeniu takich zmian, zgadzasz się przestrzegać tych zmienionych warunków. Oprócz zasad zmieniać mogą się również niektóre fragmenty witryny; mogą one być edytowane, usuwane i poprawiane w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Tekst, zdjęcia, pliki graficzne i wideo oraz ich rozmieszczenie w Witrynie podlegają ochronie prawem autorskim i innym przepisom dotyczącym własności intelektualnej. Nie wolno kopiować tych elementów ani rozpowszechniać ich w celach komercyjnych, jak również nie wolno ich zmieniać ani publikować w innych witrynach. Z Witryny można korzystać wyłącznie do indywidualnych celów informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych. Możesz pobierać, kopiować i drukować zawartość naszej Witryny wyłącznie na użytek osobisty. W wyniku pobrania, skopiowania lub wydrukowania zawartości Witryny nie otrzymujesz żadnych praw, tytułu ani udziału w związku z tą zawartością.

Google, Google Play, Android i inne marki są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Znaki Land Rover są znakami towarowymi firmy Jaguar Land Rover

OTWARTY KOD ŹRÓDŁOWY

Landroverexplore oferuje dostęp do otwartego kodu źródłowego („Otwarty kod źródłowy”) i możliwość pobrania go z witryny. Wraz z pobraniem Otwartego kodu źródłowego akceptujesz ryzyko i odpowiedzialność związane z wykorzystywaniem lub pobraniem Otwartego kodu źródłowego. Landroverexplore oferuje Otwarte kody źródłowe bez jakichkolwiek wyrażonych ani domyślnych, zwyczajowych ani innych zastrzeżeń, warunków, postanowień ani gwarancji. Zgodnie z obowiązującym prawem Landroverexplore wyraźnie zrzeka się jakichkolwiek domyślnych gwarancji, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek gwarancji jakości, przydatności do sprzedaży lub do konkretnego celu oraz gwarancji wynikających z przebiegu sprzedaży lub zwyczajów handlowych. Wszelkie niewłaściwe wykorzystanie Otwartego kodu źródłowego będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów. Landroverexplore nie poniesie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub o charakterze karnym, wynikające z używania lub pobrania Otwartego kodu źródłowego. Dostępne pakiety źródłowe GPL: Land Rover Explore

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Witryna może zawierać łącza umożliwiające dostęp do innych witryn sieci Web, internetowych lub innych źródeł informacji. Klikające te łącza, przyjmujesz do wiadomości, że te inne witryny lub lokalizacje pozostają poza kontrolą niniejszej Witryny i akceptujesz, że niniejsza Witryna nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje lub dodatkowe łącza, które mogą znajdować się w takiej witrynie lub lokalizacji, ani za korzystanie z tych informacji. Takie łącza służą wyłącznie Twojej wygodzie, a informacje lub programy umieszczone w takich witrynach zewnętrznych nie zostały przez nas sprawdzone ani nie muszą być przez nas akceptowane.

INFORMACJE O PRODUKTACH

Dostępność jakichkolwiek produktów pokazanych lub opisanych w niniejszej witrynie jest uzależniona od zapasów danego sprzedawcy, dystrybutora lub licencjobiorcy. Wszelkie opisy produktów mogą się zmieniać w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

DZIECI

Bezpieczeństwo w Internecie ma ogromne znaczenie, a rodzice powinni kontrolować, jakie witryny odwiedzają ich dzieci. Niniejsza Witryna nie zezwala na zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia i nie mamy zamiaru świadomie gromadzić tego typu informacji. Jeśli masz poniżej 13 lat, nie podawaj żadnych danych osobowych w tej Witrynie.

INNE WITRYNY

Witryna może zawierać łącza do witryn stron trzecich, które (1) nie mają związku z naszą firmą, (2) pozostają poza naszą kontrolą oraz (3) nie są objęte Warunkami korzystania z witryny („Witryny zewnętrzne”). Łącza do Witryn zewnętrznych są umieszczane w naszej Witrynie wyłącznie dla wygody użytkowników, a obecność tych łącz nie implikuje naszej odpowiedzialności ani akceptacji zawartości tych Witryn zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą w Witrynach zewnętrznych, która może zezwalać na gromadzenie i używanie Twoich danych osobowych w sposób różniący się od zasad stosowanych przez nas; w związku z tym korzystasz z Witryn zewnętrznych wyłącznie na własne ryzyko. Odpowiednie informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym w Witrynie zewnętrznej.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je lub usunąć, zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych lub w inny sposób zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe: (1) postępuj według instrukcji rezygnacji z subskrypcji umieszczonej na końcu każdego materiału marketingowego otrzymanego od nas, (2) wyślij e-mail ma adres dpo lub (3) nasz do nas na adres poniżej:

Landroverexplore, ATTN: CONSUMER RELATIONS

One Valpy
Valpy Street
Reading
England
RG1 1AR

W korespondencji nie zapomnij wpisać swojego pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego oraz treści wiadomości. Rozpatrzenie tego typu wniosków może potrwać do czternastu (14) dni.

NAZWA SPÓŁKI
Bullitt MOBILE LIMITED
ADRES: ONE VALPY, VALPY STREET, READING, ENGLAND, RG1 1AR
NUMER IDENTYFIKACYJNY FIRMY: 06945690
NUMER VAT: GB 208035440
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Możesz kupić telefon Landroverexplore w naszej witrynie. Będziemy odpowiedzialni za zapewnienie pomocy technicznej i serwisu naprawczego dla telefonów Landroverexplore kupionych za pośrednictwem naszej witryny. W niektórych przypadkach możesz kupić telefon CAT u sprzedawców zewnętrznych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za telefony kupione u sprzedawców zewnętrznych. Gdy opuszczasz naszą stronę internetową i przechodzisz do witryny sprzedawcy zewnętrznego, podlegasz ustalonym przez niego warunkom i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakupy u tego sprzedawcy.