VISPĀRĪGIE TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Tālāk sniegtie nosacījumi nosaka pamatnoteikumus, kas regulē šīs tīmekļa vietnes lietošanu. Tie ir tālāk minētie noteikumi un nosacījumi, tostarp:

  1. kā mēs iegūstam, izmantojam un aizsargājam informāciju par jums (skatiet konfidencialitātes politiku);
  2. kā mēs izmantojam sīkdatnes, kad jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei (skatiet sīkdatņu politiku).

VISPĀRĪGI

Ja jūs lietojat šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot tālāk sniegtos lietošanas nosacījumus. Laiku pa laikam nosacījumi, kas regulē tīmekļa vietnes lietošanu, var tikt grozīti. Ja jūs lietojat šo tīmekļa vietni pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, jūs piekrītat ievērot grozītos nosacījumus. Jebkurā brīdī papildus nosacījumu grozījumiem var tikt koriģētas, mainītas vai dzēstas tīmekļa vietnes daļas, iepriekš par to nebrīdinot.

TĪMEKĻA VIETNES SATURS

Teksts, attēli, grafika, video faili un to izkārtojums tīmekļa vietnē ir aizsargāts ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Iepriekš minētos objektus nedrīkst kopēt komerciālai lietošanai vai izplatīšanai, kā arī šos objektus nedrīkst pārveidot vai pārpublicēt citās tīmekļa vietnēs. Piekļūt tīmekļa vietnei un to lietot ir atļauts tikai tādēļ, lai iegūtu informāciju un zināšanas, kā arī saziņas nolūkā. Jums ir tiesības lejupielādēt, kopēt vai izdrukāt mūsu tīmekļa vietnē pieejamo saturu tikai personiskai lietošanai. Ja lejupielādējat failus, kopējat vai izdrukājat saturu vai lietojat tīmekļa vietni, jums netiek nodotas nekādas tiesības, īpašumtiesības vai īpašuma daļas attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnē pieejamo saturu.

“Google”, “Google Play”, “Android” un citas zīmes ir uzņēmuma “Google Inc” preču zīmes.

“Land Rover” zīmes ir uzņēmuma “Jaguar Land Rover” preču zīmes.

ATKLĀTAIS PIRMKODS

Lai nodrošinātu piekļuvi tīmekļa vietnei un failu lejupielādi no tās, Landroverexplore izmanto atklātos pirmkodus (turpmāk — “Atklātie pirmkodi”). Lietojot un lejupielādējot atklātos pirmkodus, jūs uzņematies visus riskus un atbildību saistībā ar atklāto pirmkodu lietošanu un/vai lejupielādi. Nodrošinot atklātos pirmkodus, Landroverexplore nesniedz nekāda veida tiešas, netiešas, likumīgas vai jebkādas citas pārstāvības, nosacījumus, garantijas vai apņemšanās. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, Landroverexplore atsakās no jebkādām netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, no jebkādām garantijām attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, piemērotību pārdošanai vai noteiktam nolūkam, un jebkādām garantijām, kas rodas, darījumu gaitā vai izmantojot tirdzniecības paražas. Par ļaunprātīgu atklāto pirmkodu izmantošanu ir paredzēta atbildība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Landroverexplore neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, tostarp tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai sodoša rakstura, kas izriet no atklāto pirmkodu izmantošanas un/vai lejupielādes. Pieejamās vispārējās publiskās licences (General Public License —GPL) avota pakotnes: Land Rover Explore

SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Mūsu tīmekļa vietnē var būt iekļautas saites uz citām globālā tīmekļa vietnēm vai citiem informācijas avotiem. Piekļūstot šīm saitēm, jūs saprotat, ka šīs citas tīmekļa vietnes vai avoti netiek pārvaldīti kopā ar mūsu tīmekļa vietni, kā arī jūs piekrītat, ka mūsu tīmekļa vietne nav atbildīga par jebkādu informāciju vai papildu saitēm, kas iekļautas citās tīmekļa vietnēs vai avotos, vai par to, kā jūs izmantojat šādu informāciju. Šādas saites ir sniegtas tikai jūsu ērtībām, un šajās tīmekļa vietnēs pieejamā informācija vai programmas netiek atbalstītas, pārbaudītas vai verificētas.

IZSTRĀDĀJUMU INFORMĀCIJA

Atkarībā no katra konkrētā mazumtirgotāja, izplatītāja vai licences turētāja piedāvājuma jebkura šajā tīmekļa vietnē piedāvātā vai aprakstītā izstrādājuma pieejamība var atšķirties. Visi izstrādājumu apraksti jebkurā laikā var tik grozīti, iepriekš par to nebrīdinot.

BĒRNI

Drošība internetā ir ārkārtīgi svarīga! Vecākiem ieteicams uzraudzīt savu bērnu darbības tiešsaistē un to, kādas tīmekļa vietnes viņu bērni apmeklē. Tīmekļa vietnē nav paredzēts vākt personas datus no bērniem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Mēs arī neesam paredzējuši apzinātu šādas informācijas vākšanu. Ja esat jaunāki par 13 gadiem, lūdzu, nesniedziet tīmekļa vietnē personas informāciju.

CITAS TĪMEKĻA VIETNES

Mūsu tīmekļa vietnē var būt iekļautas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras: 1.) nav saistītas ar mums; 2.) mēs nepārvaldām; un 3.) neregulē šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk — “trešo pušu tīmekļa vietnes”). Šajā tīmekļa vietnē iekļautās saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ir sniegtas tikai jūsu ērtībām, un attiecībā ne uz vienu no iekļautajām saitēm mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietnēs pieejamo saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu privātuma nodrošināšanas praksēm, piemēram, trešo pušu tīmekļa vietnēs jūsu dati var tikt vākti un izmantoti no mums atšķirīgā veidā, un attiecīgi atbildību par šādu trešo pušu tīmekļa vietņu izmantošanu uzņematies vienīgi jūs. Lai iegūtu detalizētu informāciju, pirms trešo pušu tīmekļa vietņu lietošanas pārskatiet šo tīmekļa vietņu privātuma paziņojumus vai politikas.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Lai piekļūtu saviem personas datiem, tos labotu vai dzēstu, atteiktos no mūsu mārketinga vai citu reklāmas paziņojumu saņemšanas vai jebkādi citādi mainītu savu izvēli par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, lūdzu: 1.) izpildiet norādījumus abonementa atcelšanai, kas sniegti visu mārketinga ziņojumu beigās; 2.) sūtiet mums e-pasta ziņojumu uz adresi dpo vai 3.) sūtiet mums vēstuli ar pieprasījumu uz šādu pasta adresi:

Landroverexplore, ATTN: CONSUMER RELATIONS

One Valpy
Valpy Street
Reading
England
RG1 1AR

Visos e-pasta ziņojumos vai pasta sūtījumos noteikti jānorāda vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese un pamata prasība. Ņemiet vērā, ka pieprasījumi tiek izskatīti četrpadsmit (14) dienu laikā.

UZŅĒMUMA DATI
Bullitt MOBILE LIMITED
ADRESE: ONE VALPY, VALPY STREET, READING, LIELBRITĀNIJA, RG1 1AR
UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 06945690
PVN REĢISTRĀCIJAS NUMURS: GB 208035440
FORMA: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

 

ATRUNA

Landroverexplore tālruni varat iegādāties no mūsu tīmekļa vietnes. Atbalsta un remonta pakalpojumus mēs apņemamies nodrošināt tiem Landroverexplore tālruņiem, kuri tika iegādāti no mūsu tīmekļa vietnes. Dažkārt CAT tālruņus var iegādāties arī no citām trešajām personām. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par tālruņiem, kuri tiek iegādāti no šādām trešajām personām. Tiklīdz pametīsiet mūsu tīmekļa vietni un pāriesiet uz trešās personas tīmekļa vietni, jums ir jāievēro attiecīgo tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi un nosacījumi. Šādā gadījumā mēs neuzņemamies nekādu atbildību par pirkumiem, ko jūs veicat no šīm trešajām pusēm.