ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις ορίζουν τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση από μέρους σας της παρούσας Τοποθεσίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται παρακάτω και επίσης τα ακόλουθα:

  1. Πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα στοιχεία που σας αφορούν (βλ. Πολιτική απορρήτου)
  2. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookie όταν μεταβαίνετε στην Τοποθεσία μας (βλ. Πολιτική cookie)

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της Τοποθεσίας μας συνιστά τη συναίνεσή σας ως προς τη συμμόρφωση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις χρήσης. Οι κανόνες που διέπουν τη χρήση από μέρους σας της Τοποθεσίας ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς και η χρήση από μέρους σας της Τοποθεσίας μετά από τις εν λόγω αλλαγές συνιστά τη συναίνεσή σας ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες που έχουν αλλάξει. Πέρα από τους κανόνες, ενδέχεται να αλλάζουν, να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να διαγράφονται ή να αναθεωρούνται και τμήματα της τοποθεσίας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία βίντεο και η τοποθέτησή τους στην Τοποθεσία υπόκεινται σε κανόνες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή των εν λόγω αντικειμένων για εμπορική χρήση ή διανομή, καθώς και η τροποποίησή τους ή η αναδημοσίευσή τους σε άλλες τοποθεσίες. Η πρόσβαση στην Τοποθεσία και η χρήση της προορίζονται αποκλειστικά για λόγους προσωπικής πληροφόρησης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Επιτρέπεται η λήψη, η αντιγραφή ή η εκτύπωση των περιεχομένων της Τοποθεσίας μας αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Δεν μεταβιβάζεται κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον σε εσάς, για οποιοδήποτε από τα αντικείμενα της Τοποθεσίας μας, ως αποτέλεσμα τυχόν λήψης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή χρήσης της Τοποθεσίας.

Τα Google, Google Play, Android και άλλα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc.

Τα σήματα Land Rover αποτελούν εμπορικά σήματα της Jaguar Land Rover

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Το Landroverexplore προσφέρει Λογισμικά ανοιχτού κώδικα (“Λογισμικά ανοιχτού κώδικα”) για την πρόσβαση και τη λήψη από την τοποθεσία web. Με τη χρήση και τη λήψη των Λογισμικών ανοιχτού κώδικα, αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με και προκαλούνται από τη χρήση ή/και τη λήψη των Λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Το Landroverexplore προσφέρει Λογισμικά ανοιχτού κώδικα χωρίς αντιπροσώπευση, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους, ανεξάρτητα από το αν είναι ρητές, σιωπηρές, νομοθετημένες ή άλλου τύπου. Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Landroverexplore αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εγγύησης ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή εγγυήσεις που προκύπτουν από κάποια διαπραγμάτευση, χρήση ή εμπορικό δασμό. Τυχόν κακή χρήση των Λογισμικών ανοιχτού κώδικα συνεπάγεται ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Landroverexplore δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές, όπως άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή κατασταλτικές, που προκύπτουν από τη χρήση ή/και τη λήψη των Λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Διαθέσιμα πακέτα πηγών GPL: Land Rover Explore

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB

Η Τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις για πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες του Παγκόσμιου Ιστού, το διαδίκτυο ή άλλες πηγές πληροφόρησης. Με την πρόσβαση σε αυτές τις συνδέσεις, αποδέχεστε ότι οι εν λόγω τοποθεσίες ή διευθύνσεις δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παρούσας Τοποθεσίας και συμφωνείτε ότι η παρούσα Τοποθεσία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή επιπλέον συνδέσεις που βρίσκονται στην εν λόγω τοποθεσία ή διεύθυνση ή για τη χρήση από μέρους σας των εν λόγω πληροφοριών. Οι εν λόγω συνδέσεις προσφέρονται αποκλειστικά για την άνεσή σας και οι πληροφορίες ή τα προγράμματα που υπάρχουν σε αυτές τις τοποθεσίες δεν φέρουν έγκριση, δεν έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν επαληθευτεί από μέρους μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που ενδεχομένως εμφανίζονται ή περιγράφονται στην παρούσα τοποθεσίας υπόκειται στις προμήθειες κάθε συγκεκριμένου καταστήματος λιανικής, διανομέα ή κατόχου άδειας. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

ΠΑΙΔΙΑ

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ύψιστης σημασίας, γι’ αυτό ενθαρρύνουμε τους γονείς να αφιερώνουν χρόνο μαζί με τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και να εξοικειώνονται με τις τοποθεσίες που επισκέπτονται τα παιδιά. Η Τοποθεσία δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέγει προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών και δεν αποσκοπούμε στο να συλλέγουμε ούτε συλλέγουμε εν γνώση μας τέτοιου τύπου στοιχεία. Αν είστε κάτω από 13 ετών, μην παρέχετε προσωπικά στοιχεία στην Τοποθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB

Η Τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις σε τοποθεσίες web τρίτων, οι οποίοι (1) δεν συνδέονται με εμάς, (2) δεν ελέγχονται από εμάς και (3) δεν καλύπτονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης (“Τοποθεσίες web τρίτων”). Οι συνδέσεις που παρέχονται σε Τοποθεσίες web τρίτων στην Τοποθεσία προσφέρονται σε εσάς μόνο για την άνεσή σας, ενώ η παροχή οποιασδήποτε σύνδεσης δεν συνιστά ευθύνη ή έγκριση από εμάς για το περιεχόμενο των τυχόν εν λόγω Τοποθεσιών web τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των Τοποθεσιών web τρίτων, οι οποίες ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία από εσάς με διαφορετικό τρόπο από εμάς και, συνεπώς, η χρήση των εν λόγω Τοποθεσιών Web τρίτων επαφίεται απολύτως στη δική σας ευθύνη. Για σχετικές πληροφορίες, διαβάστε τις δηλώσεις απορρήτου ή τις πολιτικές τυχόν Τοποθεσιών web τρίτων πριν τις χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, να επιλέξετε να μη λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ ή άλλα μηνύματα επικοινωνίας προωθητικών ενεργειών από εμάς ή για να αλλάξετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις επιλογές σας σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλείσθε να: (1) ακολουθήσετε τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που βρίσκονται στο τέλος οποιουδήποτε μηνύματος επικοινωνίας μάρκετινγκ που έχετε λάβει από εμάς, (2) μας στείλετε email στο dpo ή (3) μας στείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση με το αίτημά σας:

Landroverexplore, ATTN: CONSUMER RELATIONS

One Valpy
Valpy Street
Reading
England
RG1 1AR

Φροντίστε να συμπεριλάβετε στο email ή την απλή αλληλογραφία το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση και οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμείτε. Επισημαίνεται ότι τέτοιου τύπου αιτήματα ενδέχεται να χρειαστούν έως δεκατέσσερις (14) ημέρες για να τεθούν σε ισχύ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Bullitt MOBILE LIMITED
ADDRESS: ONE VALPY, VALPY STREET, READING, ENGLAND, RG1 1AR
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 06945690
ΑΦΜ: GB 208035440
ΜΟΡΦΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Μπορείτε να αγοράσετε ένα τηλέφωνο Landroverexplore από την τοποθεσία web μας. Θα φέρουμε την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και επισκευής για τηλέφωνα Landroverexplore που αγοράστηκαν από την τοποθεσία web μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να αγοράσετε τηλέφωνο CAT μέσω τρίτων προμηθευτών. Από τη στιγμή που αποχωρείτε από τη σελίδα web μας και μεταβαίνετε στην τοποθεσία web τρίτων προμηθευτών, διέπεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις εκείνων και δεν φέρουμε πλέον ευθύνη για οποιεσδήποτε αγορές στις οποίες ενδεχομένως προβείτε μέσω αυτών των τρίτων προμηθευτών.