home

LAND ROVER EXPLORE: THE OUTDOOR PHONEZJISTIT VÍCE MORE ODOLNÝTestováno ve všech podmínkách. Pokaždé bez potíží pøežije silný d隝 a otøete blátivé kapky VODÌODOLNÝVodotìsný, vèetnì slané vody, aby pøežil bez ohledu na to, co si na vás živly vymyslí DLOUHÁ ŽIVOTNOTST BATERIEBaterie, kterou potøebujete, dokonce i za extrémních podmínek, takže váš Explore je pøipraven, když jej... Read more »

READ MORE